dimarts, 8 de maig de 2018

Projecte d'apadrinament de l'entorn de Can Xercavins

Un any més, des de Cicle Mitjà hem donat continuïtat al projecte d’apadrinament de l’entorn de Can Xercavins.La idea del projecte sorgeix el curs 2011-2012, a partir de la voluntat de pertànyer a la xarxa d’escola verdes. Des de l’Ajuntament s’adjudicà aquesta zona a la nostra escola.Can Xercavins és una zona natural i amb un patrimoni històric que es troba proper al centre escolar.
La manera de treballar el projecte és segmentant els objectius en els cursos de 3r i 4t de Primària.
Els alumnes de 3r treballen els conceptes de Medi Natural: conèixer l’entorn, la vegetació local (tipus d’arbres i arbustos), el torrent i el torrentó que passa per la zona, el tipus de conreu que s’hi fa... 
Els alumnes de 4t, treballen el referent a l’àrea de Medi Social: història de la masia, la família que hi viu, l’arbre genealògic, els costums i feines de la gent que hi vivia al passat, etc.
Tot plegat, constitueix una bona manera d’aprendre i passar-ho durant la jornada, alhora que es fomenten valors com el civisme i el respecte al medi ambient i el sentiment de pertinença a l’entorn més proper.

Pablo Ruiz