divendres, 9 de juny del 2017

Projecte aluMínim: resultat de la campanya

Desprès de dues setmanes de campanya els alumnes de 2n d'ESO de l'optativa d'educació ambiental van tornar a mesurar el pes del paper d'alumini consumit i el van comparar amb el d'abans de la campanya. El resultat va ser el següent:


El consum total de paper d'alumini ha disminuït però s'observa que és degut principalment a primària. A l'ESO el consum augmenta.
Els alumnes de l'optativa van observar que l'augment de consum a l'ESO es donava en els dos cursos de 2n cicle, 3r i 4t. Per aquest fet la campanya ha tingut un èxit relatiu.