divendres, 25 de febrer del 2011

Projecte d'apadrinament d'una zona natural

Des del Seminari de Centres Escolars Sostenibles de Rubí i Castellbisbal s'ha posat en marxa un projecte d'apadrinament de zones naturals. Aquest projecte consisteix en què cada Centre conegui i s'impliqui en la millora i conservació d'una zona natural propera.
Al Col·legi Regina Carmeli ens van proposar apadrinar Can Xercavins. El dimarts passat vam anar a visitar una part de Can Xercavins per veure les possibilitats que tenia i vam tornar molt contents, hi ha moltes coses a fer amb els alumnes de totes les edats, des d'Infantil fins a ESO. En properes entrades us explicarem els futurs programes d'activitats que organitzarem.

El torrent de can Xercavins

Camí de plataners

Desbrossat per la línia d'alta tensió

diumenge, 20 de febrer del 2011

Campanya per reduir l'us de paper d'alumini (1a part: Famílies)

Benvolguts pares,
L’educació en la sostenibilitat és un dels valors del nostre Projecte Educatiu i això ens ha impulsat a participar en iniciatives com pertànyer a la Xarxa d’escoles sostenibles de Rubí i iniciar la incorporació del nostre Col·legi en el Programa d’Escoles Verdes.
La nostra política ambiental en matèria de residus es basa en reduir, reutilitzar i realitzar una  correcta recollida selectiva dels residus que generem. 
Des del Comitè Ambiental voldríem donar un nou impuls a la reducció de la utilització de paper d’alumini o plàstic iniciant una campanya de sensibilització en la qual us demanem que col·laboreu des de casa.  La substitució dels embolcalls d’alumini o plàstic per l’ús de carmanyoles, Boc’n rolls o bosses de roba podría ser un bon començament.
Tots sabem que l’adquisisió d’hàbits i la interiorització de valors només són possibles si treballem de forma conjunta i amb coherència, exemplaritat i perseverança en l’àmbit familiar i escolar.
Moltes gràcies a tots i recordeu que “el millor residu és aquell que no es genera”.